Droblin logo
Przetargi
Przetargi

Opis działania 5.1, numer konkursu RPLU.05.01.00-06-0042/18-00   

opis Projektu na stronę internetową – v.2

 

Zapytanie ofertowe nr PS2/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku. Dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1, numer konkursu RPLU.05.01.00-06-0042/18-00

 

http://opis Projektu na stronę internetową – v.2

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o brak powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiajacym

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz robót referencyjnych

Załącznik nr 5 – Przedmiary robót kosztorysu inwestorskiego

Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna – Ujeżdżalnia elewacja frontowa

Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna -Ujeżdżalnia elewacja boczna

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Odpowiedzi na zapytania Oferenta z dnia 06.12.2018 r.

 

W dniu 19.12.2018 r. Zamawiający dokonał w postępowaniu ofertowym nr PS 2/2018 z dnia 04.12.2018 r. wyboru Wykonawcy.
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Technologie i Techniki Procesowe 
3 AQUA Spółka z o.o.
ul. Bagienna 13g
05-123 Chotomów
NIP 5361833468

 

Firma jako jedyna złożyła ofertę.

 


 

Opis projektu

(Rozstrzygnięte) Zapytanie ofertowe nr PS 1A/2018 z dnia 3 października 2018 roku. Dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2, numer konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej firmy Paweł Skerczyński Handel i Usługi poprzez montaż pomp ciepła.

 

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz robót referencyjnych

Załącznik nr 5 – Przedmiary robót kosztorysu inwestorskiego

Zalacznik nr 6 – Pompa ciepła – Budynek gospodarczy Droblin

Załącznik nr 6 – Pompa ciepła – Budynek letniskowy ze SPA Droblin

Załącznik nr 6 – Pompa ciepła – Dworek Droblin

Zalacznik nr 6 – Pompa ciepła – Kompleks rekr. – jezdź. Droblin

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Odpowiedzi na zapytania Oferenta do zapytania ofertowego Nr PS 1A/2018

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

F.H.U.P. „KONCEPT” Janusz Kawka,
ul. Sidorska 123,
21-500 Biała Podlaska,
NIP 537-00-14-913

 

Oferta wpłynęła 18.10.2018r.