Kontakt

Rezerwacja i zapytania
tel. +48 83 345 06 23
fax +48 83 345 06 25
recepcja@dworlubelskie.com

SPA & Wellness

tel. +48 83 345 06 26

spa@dworlubelskie.com

Adres
21-542 Leśna Podlaska
Droblin 80

Restauracja
Czynne od 13:00 do 22:00

 

Akceptujemy karty płatnicze
visa mastercard

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy iż powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do realizacji niniejszej oferty i w każdej chwili Gość ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za pośrednictwem kontaktu z hotelem. Administratorem danych osobowych jest firma Paweł Skerczyński Handel i Usługi, z siedzibą w Warszawie. Na prośbę Gościa dane osobowe mogą zostać udostępnione do wglądu i modyfikacji lub mogą zostać usunięte z rejestru danych po pisemnym wycofaniu zgody na ich przetwarzanie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH PRZEZ KOMPLEKS DWÓR DROBLIN


Informacje i ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe nr PS 1/2018 z dnia 5 września 2018 roku. Dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2, numer konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17.

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej firmy Paweł Skerczyński Handel i Usługi poprzez montaż pomp ciepła.

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót referencyjnych.
 6. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego
 7. Załącznik nr 6 – Pompa ciepla – Budynek gospodarczy Droblin
 8. Załącznik nr 6 – Budynek letniskowy ze SPA Droblin
 9. Załącznik nr 6 – Pompa ciepła – Dworek Droblin
 10. Załącznik nr 6 – Zalacznik nr 6 – Pompa ciepła – Kompleks rekr. – jezdz. Droblin
 11. Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
 12. Załącznik nr 8 – TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

pl