Droblin logo
Informacja RODO
Informacja RODO

Administrator danych osobowych: Paweł Skerczyński Handel i Usługi, Ul. Bellottiego 5/54, 01-022 Warszawa. Gość ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich modyfikacji a także usunięcia.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: podpis gościa złożony na umowie o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą do przetwarzania danych przez monitoring jest ochrona osób cywilnych oraz usprawiedliwiony cel Administratora.

 

Cel przetwarzania danych osobowych: zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych. Przetwarzanie danych osobowych przez monitoring hotelowy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowych oraz innym osobom przebywającym na terenie kompleksu.

 

Okres przetwarzania danych osobowych: okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

 

Zgoda marketingowa: udzielona na podstawie dodatkowego upoważnienia pozwala na informowanie gościa o aktualnych ofertach promocyjnych oraz usługach oferowanych przez Hotel. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej i w takiej formie może zostać cofnięta.