Czym jest coaching społeczny i jaki jest jego cel?
Coaching społeczny jest metodą wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem coachingu społecznego jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób uzależnionych, bezrobotnych, doświadczających przemocy. Narzędzia coachingu społecznego można wykorzystać w działaniach profilaktycznych jak również wspierających terapię.

Jakie korzyści niesie warsztat?
Uczestnicy warsztatu poznają narzędzia innowacyjnej metody pracy z osobami posiadającymi problemy życiowe, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Praktyczne uczestniczenie w sesjach coachingowych pozwoli na podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych.

Do kogo kierowany jest warsztat?
Warsztat kierowany jest do wszystkich pracowników socjalnych, pracowników urzędów, jednostek pomocowych – GOPS, MOPS, ośrodków terapii uzależnień, pracowników urzędów pracy i pedagogów szkolnych, osób pracujących z młodzieżą.

Możliwości organizacyjne

I wersja II wersja
3 warsztaty dwudniowe, co dwa tygodnie. Zakończone krótką pracą przedstawiającą zastosowanie metod w swoim środowisku pracy. 6 warsztatów 2 dniowych, co 3 tygodnie. Z programem rozszerzonym o praktyczne ćwiczenia coachingowe.
Pakiet zawiera 3 pobyty z jednym noclegiem, zajęcia programowe
Wyżywienie: Pierwszy dzień: obiad i kolacja. Drugi dzień: śniadanie i obiad.
Seans w ruskiej bani i balii z hydromasażem.
Pakiet zawiera 6 pobytów z jednym noclegiem, zajęcia programowe
Wyżywienie: Pierwszy dzień: obiad i kolacja. Drugi dzień: śniadanie i obiad.
Seans w ruskiej bani i balii z hydromasażem.
Cena pakietu:

I pobyt : 725,00 zł /osoba

III pobyty: 2175,00 zł / osoba

Ceny podane są cenami netto.

Cena pakietu:

I pobyt: 725,00 zł/osoba

VI pobytów : 4350,00 zł/osoba

Ceny podane są cenami netto.

Przykładowy plan dnia:
8.30 Rozpoczęcie
9.00 – 13.00 Zajęcia programowe
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 18.00 Zajęcia programowe
18.00 Kolacja
19.00 Relaks w Dworskim SPA

*Goście będą zakwaterowani w komfortowych pokojach dwuosobowych


pl